POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Gallop Travel Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. A. Struga 78/1 Bud.E, 90-557 ŁÓDŹ, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście

XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000812577, REGON: 384862014,

NIP: 7272839938, zwany dalej Gallop Travel.

 

Dane osobowe zbierane przez Gallop Travel są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Gallop Travel dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji jej przekazanych, a dotyczących jej Klientów i osób aplikujących na dane stanowisko pracy.

Gallop Travel z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Gallop Travel opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Gallop Travel stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Gallop Travel do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gallop Travel Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, ul. A. Struga 78/1 Bud. E, 90-557 Łódź, e-mail: hello@galloptravel.eu. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: hello@galloptravel.eu
 • poczty tradycyjnej: ul. A. Struga 78/1 Bud. E, 90-557 Łódź

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną ogólnego rozporządzenia ochrony danych  art.6 ustawy, zwanej RODO :

 • Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez Gallop Travel wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Kontakt z Gallop Travel poprzez stronę internetową wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • kiedy Gallop Travel uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

 Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przeniesienia danych osobowych
 • złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan//Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych jest Gallop Travel Sp. z o.o.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym, np. prokuraturze, Policji, PUODO, Prezesowi UOKiKu, jeżeli się o to do nas zwrócą, dodatkowo możemy udostępniać dane zanonimizowane (takie, które nie mogą Cię zidentyfikować), zewnętrznym podmiotom.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Gallop Travel powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy każdorazowo informować na naszej stronie.

POLITYKA COOKIES

 

Odwiedzając stronę www.galloptravel.eu użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką Cookies i Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania niniejszego serwisu.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia ciasteczka oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego służą ciasteczka?

Na stronie www.galloptravel.eu używamy ciasteczek w różnych celach:

 • by serwis działał szybciej i był łatwiejszy w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na serwisie do oczekiwań i zainteresowań użytkowników,
 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak użytkownicy używają serwisu i pomagają w poprawianiu jego funkcjonalności i zawartości.
 • w celach marketingowych

 

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na stronie www.galloptravel.eu mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają w urządzeniu użytkownika jedynie podczas korzystania z serwisu. Ciasteczka stałe pozostają w urządzeniu użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy użytkownik je usunie.

Rodzaje ciasteczek używanych na stronie www.galloptravel.eu

a) ciasteczka konieczne do działania stron – są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pozwalają użytkownikowi na poruszanie się po nim oraz używanie jego elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

b) poprawiające wydajność – służą do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z serwisu: które obszary odwiedzają, jaki czas na nich spędzają oraz problemy jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie serwisu.

c) poprawiające funkcjonalność – służą do zapamiętywanie ustawień użytkownika i jego wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym przebywa, personalizowane ustawienia treści), by dostarczyć mu bardziej dopasowane treści i usługi. Pozwalają mu również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

Na stronie www.galloptravel.eu używane są ciasteczka podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z ze strony  www.galloptravel.eu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z serwisem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter itp.

W jaki sposób użytkownik może zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. Można również każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na  urządzenie użytkownika. Więcej informacji na temat zarządzania ciasteczkami dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Należy jednak pamiętać, że blokada używanych przez nas ciasteczek może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu – na przykład spowodować niemożność wejścia na niektóre obszary serwisu otrzymywania spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwi to nam także zbieranie anonimowych informacji na temat używania serwisu w celu stałego poprawiania jego zawartości.